ព្រះសង្ឃ១អង្គថ្លែងថា ស្នែងកង្កែបជាវត្ថិស័ក្កសិ​ ទ្ធដ៏អ ស្ចារ្យ នឹងជាមេស្នេហ៍ខ្លាំងបំផុតត្រូវ អ្នករកស៊ីទិ ញល ក់បើមានស្នែងនេះគ្រប់ទឹកហើយ…(មានវីដេអូ)

ព្រះសង្ឃ១អង្គថ្លែងថា ស្នែងកង្កែបជាវត្ថិស័ក្កសិ​ ទ្ធដ៏អ ស្ចារ្យ នឹងជាមេស្នេហ៍ខ្លាំងបំផុតត្រូវ អ្នករកស៊ីទិ ញល ក់បើមានស្នែងនេះគ្រប់ទឹកហើយ…(មានវីដេអូ) BS/ប្លែកៗ៖ ជាការពិតណាស់ដែលថាសត្វកង្កែបពិតជាមានស្នែងពិតមែន សព្វសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីយើងនេះគឺវាមានលក្ខណះពិសេសផ្សេងៗពីគ្នាគ្រាន់តែ ខ្លះយើងបានដឹង និងខ្លះទៀតយើងនៅ មិនទាន់បានដឹងតែប៉ុននោះ។ ថ្ងៃនេះយើងលើកយកលក្ខណះពិសេសម្យ៉ាងរបស់សត្វកង្កែបដែលមានបងប្អូនជាច្រើនពុំធ្លាប់បានដឹង ដោយយោងតាមរយះវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ fb បានអោយដឹងថា

Read More

រៀបការច្រើនឆ្នាំមិនទាន់មានកូន ដល់ពេលមានស្រាប់តែ បានកូនភ្លោះ រហូតដល់…

ទៀតដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ។ នៅខែទី 7 របស់នាង នាងក ត់ សម្គាល់ថាក្បាល ពោះរ បស់នា ងគឺរី ក ធំ ជា ងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធម្មតា។ប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ។ នៅខែទី 7 របស់នាងនាងកត់សម្គាល់ថា ក្បា ល ពោះ របស់នាងគឺជាវិធីធំជាងស្ត្រីមា នផ្ទៃ ពោះ ធម្មតា។ពិតជាមិនធម្មតាទេនោះមិនមែជាកូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្លោះពីរទេ នាងមានកូនភ្លោះដល់ទៅបួន។នៅថ្ងៃដែលនាងគ្រប់ខែសម្រាលកូន អ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យរង់ចាំ …

Read More