ព្រឺព្រួចណាស់! ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គទប់មិនចង់ជាប់នៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ ប្រទេសថៃ ល្បីខ្មោ.ចលងញាក់.សាច់..(មានវីដេអូ)

ប្រទេសថៃ៖ ល្បីថាខ្មោ.ចលងញាក់.សាច់ព្រឺព្រួចណាស់! ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គទប់មិនចង់ជាប់ នៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ

បើចង់ជ្រាបច្បាស់ចូលមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ (ប្រទេសថៃ)…មានវីដេអូ

ចង់ដឹងអោយច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.