ជីជី !! បានទម្លាយពីអាថ៌កំបាំងខ្លះៗ ពីមុខជំនួញលក់លៀសហាលរបស់ខ្លួនបែបនេះថា…

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់តារាស្រីគួរអោយស្រលាញ់កញ្ញា ជីជី ម្នាក់នេះអ្នកណាក៏ស្គាល់សឹងតែគ្រប់ៗ

គ្នាហើយដោយសារតែគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងជាយូរណាស់មកហើយ ។

ជីជី បានទម្លាយពីអាថ៌កំបាំងខ្លះៗពីមុខជំនួញរបស់ខ្លួនបែបនេះថា នេះម៉ាសុីនបាញ់លៀស ការលាងដោយប្រើម៉ាសុីន ស្អាតបាន តែ 70-80 % ទេ 20-30% ទៀត ត្រូវលាងដោយដៃ ដដែល ដោយសារគិតរឿង
លាងសំអាតស្អាត ដូចយើងធ្វើញាំនៅផ្ទះ ទើបត្រូវការ កំលាំងបុគ្គលិក ដល់ទៅ 6 នាក់ ។

ពីយប់ ក្មេងៗ ដាក់ទឹកអោយហើយ ត្រៀមម៉ោង ៣យប់ គេយកលៀសអោយ ដាក់ត្រាំ រហូតដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សំខាន់ ការស្រុះ ការប្រលាក់ ដាក់ ហាល

បង្ហាញ ជា សាធារណះ ទៀត អោយបងៗ កាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញយក

ទៅការហូប រឿងដែលពិសេសជាងនិងទៀតនោះគឺ​ អត់ដាក់ ម្សៅស្ងួត ដែលប៉ះពា.ល ដល់ ក្រពះ ពោះវៀន

និងអាចកើតមហារីកនោះទេ គឹញុំដោយការ ជឿជាក់ លៀសហាល អំបិលម្ទេស នៅ I’m Spicy Soup ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.