សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!! នេះគឺជាហេតុការណ៍ថ្មីនៅក្នុងអាងហែលទឹកមួយ ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបាន ស្រូបជាប់ជាមួយឥដ្ឋការ៉ូ ដោយសារបំពង់ខ្យល់ក្រោមអាងទឹក…​

ប្រភពប្រទេសថៃ៖ សូមប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាហេតុការណ៍ថ្មីៗ មួយដែលបានកេីតឡេីងនៅបរទេសនៅក្នុងអាងហែលទឹក របស់រីស៊តដែលល្បីឈ្មោះមួយកន្លែង​ ។

នៅពេលក្មេងប្រុសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ កំពុងហែលទឹកលេងសុកៗ​ រំពេចនោះ​ក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានស្រូបទាញចុះ​ទៅក្រោម

ជាប់ជាមួយឥដ្ឋការ៉ូ ដោយសារបំពង់ខ្យល់ក្រោមអាងទឹក​នោះ ហេីយគាត់មិនអាចរេីខ្លួនចេញបានទេ ទោះជាមានអ្នកជួយទាញក៏ដោយ ។

ទោះយ៉ាងណាការជួយនោះ គេខំព្យាយាមធ្វេីចលនាបេះដូង​ និងបញ្ជូនទៅមន្ទីរទេព្យ​ ក៏នៅតែមិនអាចស.ង្គ្រោះ.ជីវិ.តគាត់បានឡេីយ ។

សូមអរគុណបងប្អូន សម្រាប់ការអានអត្តបទមួយនេះដើម្បីយល់ដឹង និងការពារទុមុនកាន់តែច្រើនហេតុការណ៍ផ្សេងៗទៀត ៖

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! នេះគឺជាហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងអាងហែលទឹករីស៊ត ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបាន ស្រូបជាប់ជាមួយឥដ្ឋការ៉ូ ដោយសារបំពង់ខ្យល់ក្រោមអាងទឹក ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.