ញាក់.សាច់!ពេលដឹងថាប.ណ្តាសាដូនតាខ្មែរតាមសិលាចារឹកប្រាសាទនានា ហេតុអ្វីត្រូវដាក់ប.ណ្តាសា.? អ្វីទៅជាប.ណ្តាសា..?(មានវីដេអូ)

ដំណើរទាំងអស់នេះនឹងមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើង ភាគច្រើនក៏ប្រែចេញមកនេះមានការឆ្គាំឆ្គងបន្តិចបន្តួច​​ទៅនឹងអត្ថន័យ ពាក្យខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ន។​

បណ្ដាសាគឺជាពាក្យផ្តន្ទារ ទេជេរប្រទេចសំបូងសង្រូនឲ្យវិនាសហិនហោច​ ក្នុងសម័យបុរាណគេសរសេរថា(សាប:)ឬ(សបថ:) នេះបច្ចុប្បន្នសរសេរទៅជាភាសាខ្មែរថាច្បាប់មានន័យថាប្រកាស (ក្តី

ពិតត្រង់) នៅក្នុងសិលាចារឹក។ពាក្យបណ្ដាសាតែងលេចឡើងអមជាមួយនឹងពាក្យអោយពរ ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញតែអំពីពាក្យថាបណ្ដាសាប៉ុណ្ណោះហើយពាក្យថាបណ្ដាសានេះបានលេចឡើងក្នុង

សិលាចារឹកខ្មែរតាំងពីសម័យមុនអង្គរ សិលាចារឹកដែលចាស់ជាងគេគឺសិលាចារឹកទួលគោកព្រះ ចុះកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ៥៧៩ គ្រឹសករាជ ត្រូវនឹង៦៥៧នៃគ្រឹស្តសករាជ។សំណួរសួរថាហេតុអីបានជាមានការដាក់

បណ្ដាសាក្នុងសិលាចារឹកពាក្យបណ្ដាសា បានលេចឡើងនៅភាគខាងចុងនៃអត្ថបទសិលាចារឹកដែលភាគច្រើននិយាយទាក់ទងទៅនឹងការស្ថាបនាប្រាសាទការធ្វើបដិមានិងការដង្វាយថ្វាយផ្សេងៗ ទៅដល់ទីទេពឬប្រាសាទដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះគ្រូនិងមន្ត្រីជាដើម។

គេដាក់បណ្ដាសាទៅដល់មនុស្សណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយដែលបំផ្លាញបុណ្យឬធម៌ឬពាក្យដែលកាន់តែសាមញ្ញទៅទៀតហើយថាសមិទ្ធផល


ដែលគេបានធ្វើឲ្យធ្លាក់នរករងការកាត់ទោសពីសំណាក់ព្រះយមរាជនិងចិន្ត្រាគុកមានន័យថា (អ្នកកាន់បញ្ជីកម្ម) របស់មនុស្ស។៖

​តោះចង់ដឹងអោយកាន់តែច្បាស់សូមស្តាប់វីដេអូខោងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *