បាតុភូតធម្មជាតិ!! ដែលស្រស់ស្អាតបំផុត តែក៏គួរឱ្យខ្លាចណាស់ដែល វាត្រូវបានឃើញម្តងៗក្នុងមួយឆ្នាំ.. (មានវីដេអូ)

ប្រភពពីស្រុកគេ៖ ជាកាពិតណាស់បាតុភូតធម្មជាតិ វាពិតជាស្រស់ស្អាតនិងក៏គួរឱ្យរន្ធ.តណាស់ដែល ។

វាត្រូវបានគេឃើញយូរៗម្តងក្នុងមួយឆ្នាំនៅប្រទេសចិន “ថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហាជំនោរទាបគ្មានពិភពលោកស្រស់ស្អាត” ទន្លេ Qiantang

បានចូលមកដល់នោះហើយជាពេល ដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរងចាំមើលជំនោរទន្លេ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យជាតិ មានមនុស្សជាច្រើនទៅមើលនៅតាមជំនោរទឹកទន្លេ ។

ហើយគេសុំឱ្យសាធារណជនទូទៅបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ។ ដូចជាការ ការពារខ្លួន និង ធ្វើអោយមានមោទនភាពនៅពេលដែលបាន

មើលអោយសប្បាយរីករាយទៅនឹងជំនោរទឹកផងដែរ ។ ហើយជៀសវាងសោកនា-ដ-កម្មថែមទៀត!

យោងតាមស្ថិតិមិនពេញលេញក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានឧប្បត្តិ-ហេតុ-រាប់រយដង ដែលពាក់-ព័ន្ធនឹង ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកហាំងចូវ នៃទន្លេគៀនតាង ។

ហើយមនុស្ស ស្ទើរតែរាប់រយនាក់ហើយ ដែលបាន-ស្លា-ប ឬ ខ្លះទៀតត្រូវបានបាត.ខ្លួនជាដើម..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.