ព្រះសង្ឃ១អង្គថ្លែងថា!! ស្នែងកង្កែប គឺជាវត្ថិស័ក្កសិទ្ធដ៏អស្ចារ្យ ខ្លាំងបំផុតត្រូវនឹងអ្នករកស៊ីទិញលក់បើមានស្នែងនេះគ្រប់ទឹកហើយ (មានវីដេអូ)

ជាការពិតណាស់ដែលថា សត្វកង្កែប ពិតជាមានស្នែងពិតមែន គ្រប់សព្វសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីយើងនេះគឺ

វាមានលក្ខណះពិសេសផ្សេងៗ ពីគ្នាគ្រាន់តែ ខ្លះយើងបានដឹង និងខ្លះទៀតយើងនៅមិនទាន់បានដឹងតែប៉ុននោះ។

ថ្ងៃនេះយើងលើកយកលក្ខណះពិសេសម្យ៉ាងរបស់សត្វកង្កែបដែលមានបងប្អូនជាច្រើនពុំធ្លាប់បានដឹង

ដោយយោងតាមរយះ វីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយ លើគេហទំព័រ fb បានអោយដឹងថា ស្នែងកង្កែប គឺជា

វត្ថិស័ក្កសិទ្ធដ៏អស្ចារ្យ នឹងជាមេស្នេហ៍ខ្លាំងបំផុតត្រូវ អ្នករកស៊ីទិ ញល ក់បើមានស្នែងនេះគ្រប់ទឹកហើយ…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.