ភ្ញាក់ព្រើតម្ចាស់ ខាត់ជេមស៍ ម្ចាស់បទរបាំចងស្នេហ៍ទម្លាយរូបថតប្រពន្ធនិងកូនមួយកន្ទេល ដែលរៀបការតាំងពី…

អតីតម្ចាស់បទចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងបទស្ដាយក្រោយ និងបទរបាំចងស្នេហ៍ក្នុងផលិតកម្មរ៉ក់

និងបច្ចុប្បន្នជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេរ

លោក ខាន់ ជេមស៍ បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹករបស់លោកជាមួយនឹងភរិយាកាលពីជាង១៣ឆ្នាំមុន អមមកជាមួយសាររៀបរាប់ថា

ចិត្តបងសព្វថ្ងៃដែលស្រលាញ់អូន បងដូចជាជ្រុញអូនដូចតាំងតោ រូបថតតាំងពី13ឆ្នាំមុន មេសំណព្វចិត្តរបស់បង។

គួរបញ្ជាក់ដែរថារូបថតដែលលោកបានថតជាមួយភរិយាគឺថតតាំងពីពេលដែលលោកនៅក្មេងមកម្លេះ ឥលូវវ័យរបស់លោកមានអាយុច្រើនដែរហើយ។

បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកខាន់ ជេមស៍នៅខាងក្រោមខមិនផុសរបស់លោកបានអោយដឹងថាលោកបានរៀបការជាមួយភរិយារបស់លោកជាង ២០ឆ្នាំហើយនឹងមានកូនធំៗអស់ហើយ។

សូមបញ្ជាក់ថាលោកខាន់ ជេមស៍មិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេ

លោកក៏ជាអ្នកដែលរកស៊ីជោគជ័យលើវិស័យអចលទ្រព្យនិងលក់ធុងបាស់ផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *