ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជន!! ប៊ូខាវ ជាស្តេចប្រដាល់ថៃដ៏ល្បីលំដាប់ពិភពលោក មានលុយវាលលានដុល្លារ តែប្រើខ្សែរជីវិតបែបនេះទៅវិញ សឹងមិនគួរឲ្យជឿ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថៃ៖ ប៊ូខាវ ​គឺជាកំពូលស្តេចប្រដាល់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ប្រចាំប្រទេសថៃ​ ប្រាក់ចំណូលដែលគេរកបានគឺច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយប្រភពបានមកពី ការប្រដាល់ផង នឺង​ មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផង អាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាអ្នកប្រដាល់ដែលមានប្រាក់រាប់លានម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងឃើញជាទៀងទាត់នៅក្នុងទំព័រអ្នកគាំទ្ររបស់ស្តេចប្រដាល់រូបនេះ ក្រៅពីសកម្មភាពនិង ការរៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់ប៊ូខាវ វាគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីជីវិតរស់នៅបែបសាមញនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ ដែលមានន័យថាគាត់មិនភ្លេចពីដើមកំណើតរបស់គាត់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៊ូខាវ កើតនៅថ្ងៃទី 8 ខែឧសភាឆ្នាំ 1982 នៅខេត្តស៊ូរីន។
ចាប់ផ្តើមអាជីពនៅប្រទេសថៃនៅស្រុកសំរោងថ្មគាត់បានចូលរួមក្នុងជំរុំប្រដាល់នៅអាយុ15 ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នោះហើយគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃជីវិតប្រដាល់ដ៏ជោគជ័យរបស់គាត់ ហើយក៏ជាការចាប់ផ្តើមនៃការទទួលបានខ្សែក្រវាត់ជើងឯករាប់មិនអស់នេះ។

Muay ថៃគឺជាប្រដាល់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ហើយវាក៏បានជួយឱ្យប៊ូខាវមានឈ្មោះល្បាញល្បីទៅតាមនោះដែល

ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ មិនបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់គាត់នោះទេ គាត់នៅតែអាចស្រែចម្ការ នេសាទត្រីជាដើម គឺគាត់នៅតែជាគាត់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *