ទិចច្រឡំលៀសហាលអំបិលម្ទេសទៅ!! មិនមែនទេនេះជាទិដ្ធភាពបងប្អូនមកលេងសង្រ្កាន នៅខេត្តព្រៃវែងដែលគេថតពីលើអាកាស់ទៅទេ…😄😲

បើមិនទាន់ប្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នា ប្រហែលជាគិតថារូបនេះដូចជាលៀសហាល​ ប្រឡាក់អំបិលម្ទេសហើយមើលទៅ

តែបងប្អូនពិណិតមើលអោយច្បាស់ម្ដងទៀតកុំអោយច្រឡំ ទិចច្រឡំលៀសហាលអំបិលម្ទេស!

តាមពិតទិដ្ធភាពបងប្អូនមកលេងសង្រ្កានខេត្តព្រៃវែងដែលគេថតពីលើអាកាស់ទៅទេ😄😲

កុំច្រឡំលៀសហាលអំបិលម្ទេសណាមិនមែនទេ តាមពិតទិដ្ធភាពបងប្អូនមកលេងសង្រ្កានខេត្តព្រៃវែងដែលគេថតពីលើអាកាស់ទៅទេ😄😲

Leave a Reply

Your email address will not be published.