អាណិតណាស់! ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំ ត្រូវពស់ព្រួសពិស ដាក់ភ្នែកទាំងសងខាង ហើយពស់ចឹក រឺ អត់ក៏មិនដឹងព្រោះក្មេងមិនទាន់ចេះនិយាយ…

នេះជារឿងពិតដែលបានកើតឡើង ចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ៖ សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលកូនក្មេងតូចៗ

នេះមិនមែនជារឿងដែលមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកទេ តែវាជារឿងកើតឡើងជាច្រើនលើកមកហើយចំពោះក្មេងៗតូចៗ

គួរបញ្ចាក់អោយដឹងថានេះជាករ.ណី ថ្មីដែលដកស្រង់ចេញពីម្ចាស់អាខោនហ្វេសបុកឈ្មោះ Makara Pril

ដែលបានផុសរឿងនេះពិតៗ ដែលនិយាយពី ក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំ ចូលបន្ទប់ទឹក ត្រូវពស់ព្រួសពឺសដាក់ភ្នែកទាំងសងខាង

ហេីយពស់ចឹក រឺ អត់ក៏មិនទាន់ដឹងព្រោះក្មេងមិនទាន់ចេះនិយាយប្រាប់ផង ពិតជាគួរអោយអាណិតណាស់មិនដឹងថាគ្នាឈឺប៉ុនណាទេ

ដោយសារតែសត្វអាសេ រាពិស ចង្រៃនេះ ពេលឃើញរឿងនេះហើយ ពិតជាសង្វេគណាស់បងប្អូន😭😭

សូមប្រយ័ត្ននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផង ព្រោះសត្វអាសេ រពិស វាចូលចិត្តទៅចាប់សត្វតូចៗដូចជា គីងគក់អីធ្វើជាចំណីរបស់វា។

អាណិតណាស់! ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំ ត្រូវពស់ព្រួសពិស ដាក់ភ្នែកទាំងសងខាង ហើយពស់ចឹក រឺ អត់ក៏មិនដឹងព្រោះក្មេងមិនទាន់ចេះនិយាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published.