ល្បីថាពេជ្យ ភារុណ ទៅរស់នៅស្រុកគេ តាមពិតនៅខ្មែរសោះ ហើយលោកបានឈប់ពីសិល្ប: មកសំងំប្រកបមុខរបរបែបនេះទៅវិញ…

កាលពីជំនាន់៨០និង៩០មានខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានងើបឡើងគួរអោយកត់សំគាល់ក្រោយរបបពុលពតដួលរលំទៅ

ដោយមានតារាភាពយន្តជាច្រើនបានលេចវត្តមាននៅពេលនោះមានដូចជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកកៃ ប្រសិទ្ធ ពិសិដ្ឋពិលិកា កែវ កល្យាណ ម៉ែម៉ឺន ទេព រិនដារ៉ូ យុត្ថារា ឆានី ពេជ្រ ភារុណ អម្ពរ ទេវីនឹងមាន

តារាជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងចំណោមតារាភាពយន្តនៅជំនាន់នោះលោក ពេជ្រ ភារុណនិង អម្ពរ ទេវីក្រោយ

ពេលសាងភាពល្បីឡាញនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរួចមក លោក ពេជ្រ ភារុណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏បានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនាង អម្ពរ ទេវី ហើយក្រោយមកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានលែងលះគ្នា

ក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាធម្មតា ធ្វើជាមិត្តភក្ដ័។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកលោក ពេជ្រ ភារុណក្រោយលែងលះជាមួយនឹងអ្នកនាង អម្ពរ ទេវី គាត់មិនបានយកប្រពន្ធទៀតនោះទេ

ហើយក៏បានលាឈប់ពីវិស័យសិល្បៈលែងសម្ដែងភាពយន្តទៀតហើយ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយលោកបានសំងំប្រកបមុខរបរដែលលោកចូលចិត្តគឺ


អាជីពជាអ្នកច្នៃម៉ូតសំលៀកបំពាក់និងកាត់ដេរ នៅម្ដុំ ផ្សារចាស់ ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់។


គួរបញ្ជាក់ដែរថាគិតមកដល់ឆ្នាំ ២០២១នេះអតីតតារាភាពយន្ត លោក ពេជ្រភារុណមានអាយុ ៧០ឆ្នាំហើយ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *