ឃើញហួសចិត្តពេក រវាង- ENO អីណូនិងម្ចាស់បំណុល កាកា ក៏បានវិភាគថា…៖

រវាង- ENO អីណូនិងម្ចាស់បំណុល កាកា ក៏បានវិភាគថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកទាក់ទងនឹងតារាចម្រៀង អ៊ីណូត្រូវបានគេមកទារលុយមុខឃ្លាំងប្រិយមិត្តប្រាកដជាជ្រាបរួចមកហើយ។ ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រភព កាកា បានវិភាគថា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *