ថ្នាំខ្មែរពូកែណាស់! ថ្នាំព្យាបាលរោគក្រពះ ឈឺយូប៉ុណ្ណា ក៏ប្រើទៅជាដែលពិសេសខ្លាំងណាស់..

ថ្នាំព្យាបាលរោគក្រពះ ឈឺយូប៉ុណ្ណា ក៏ប្រើទៅដឹងតែជាដែលពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់៖

វិធីប្រើប្រាស់ដើមទឹកដោះខ្លានេះ យើងជ្រើសរើសយកចំណុចណាខ្លះបាន សូមបងប្អូនមិនបាច់គិតច្រើនទេបើយើងដក យកទាំងអស់តែម្តងយើងប្រើទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានចោលត្រង់ណាបន្តិចទេ តាំងពី ឬ តាំងពីដើម

ស្លឹកតាំងពីផ្ការបស់វាទាំងអស់ បងប្អូនដកអោយបានច្រើនទៅបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូន យកទៅលាងទឹកសម្អាតដីដែលជាប់នៅតាមដើម អោយបានស្អាតបាតជើងទឹកស្អាត ហើយយើងមកកាត់វាជាកង់ទៅបានអ្វីមួយថ្នាំងដៃមួយដៃឬពីរក្នុងដៃ

ក៏បានដែរ ហើយយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួត ក្រៀមហើយអញ្ចឹងចាំយកមកដាំជាមួយទឹកបាន យើងយកដៃមកចាប់ដាក់ល្មមហើយ យើងដាក់មួយដៃទៅយើងចាក់ទឹកលិចខ្លះបានហើយ

បញ្ជាក់៖ នៅព្រឹកនេះជាងប្រើជាមួយណាគេខ្លះហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅដាំបានបន្ទោសទៅយើងទុកវាប្រហែលជា 10 ទៅ 15 នាទីទៅឲ្យវានៅសល់ប្រហែលជា 1 លីត្របានហើយចឹងថ្ងៃយើងទទួលទានបានមួយថ្ងៃ

នឹងទទួលទានបីបួនដងចង់ទៅធ្វើម៉េចឱ្យទាំងអស់ ចំនួនទឹកលិចហ្នឹងហើយទទួលទានបានទទួលទានមុនមុនបាយនៅហ្នឹង

បាយជាមួយម៉ោងឬក៏សុខខ្លះមកហ្នឹងតើបងប្អូន ខ្មែរញ៉ាំថ្នាំជាមុនទៅណាចាំមកញ៉ាំបាយតាមក្រោយបាន បន្ទាប់ពីយើងដាំទឹកហើយបើពណ៌របស់ស្មៅទឹកដោះខ្លានេះឲ្យមានពណ៌រាង លឿងបានពណ៌លឿងអើយក្រអូបជាមួយនឹងបានអីក្លិនរបស់វាហើយរសជាតិរបស់វានោះ

គឺធ្វើតាមទេបើមិនពិបាកនោះទេហើយភ្លើងតូចមួយទៀតបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែឱ្យប្រាកដជាងាយស្រួលនិងការទទួលទានហើយតើបាន បញ្ជាក់ ផងដែរដែលដឹងថ្នាំស្មៅទឹកដោះខ្លានេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំចំនួន 2 ដងអត់បាន

មានន័យថា៖ យើងម្ដងនេះហើយយើងអាចបន្តដាំម្ដងទៀតបានចឹងមិនចាំបាច់ បងប្អូនពុកម៉ែផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំសារជាថ្មីរយៈពេលដែលត្រូវញ៉ាំថ្នាំនេះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ

ហ្នឹងគឺប្រហែល បានរយៈពេល 1 អាទិត្យ ឬ 2 និង ជាដាច់ហើយ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.