ការពិតបានទម្លាយហើយ! ទីបំផុតលទ្ធផលពិនិត្យទូរស័ព្ទរបស់ Ka Tik បានបញ្ចូនដល់ដៃប៉ូលិសហើយ រង់ចាំទម្លាយការពិត…

ករ-ណីការបា-ត់បង់-ជីវិ-តរបស់តារាសម្ដែងស្រី តេងម៉ូ ដែលបានបា-ត់បង់-ជីវិ-តដោយសារធ្លា-ក់ពីលើទូកចូលក្នុងទន្លេ

ចៅប្រាយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 កន្លងផុតទៅជាង 1 ខែមកហើយប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីជំនាញ

កំពុងបន្តស្វែងរកការពិត និងស៊ើបអង្កេតសង្ស័យលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះ ការសុីបអង្គេតមកដល់ពេលនេះទូរស័ព្ទដៃ

របស់ កាទិក ត្រូវបានក្រុមប៉ូលីស pchd ពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំពីរូបថតមុន និងក្រោយថ្ងៃកើតហេតុនេះហើយ ដើម្បីដឹងថា

ទិន្នន័យណាមួយក្នុងទូរសព្ទត្រូវបានលុប ឬក៏អត់នោះពីបទបំផ្លាញ ផស់តាង ហើយអាចនឹងមានទោ-សពីការបង្ហាញភស្តុតាង។

យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 បើតាមការអោយដឹងព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាក្រុមប៉ូលី-សទី Pchd

បានប្រគល់ទូរស័ព្ទទៅអោយ មន្ត្រីលទ្ធផល ក្នុងការស៊ើបអង្កេតទូរស័ព្ទហើយ ប្រសិនបើរកឃើញថារូបថត រឺ ទិន្នន័យក្នុងទូរស័ព្ទត្រូវបានលុបនឹងប៉ះពាល់ដល់ករ-ណីនោះ កាទិក នឹងជាប់ពីបទបំផ្លាញភស្តុតាង។

ទោះជាយ៉ាងក៏ក្នុងសំនុំរឿងនេះគឺជាលិតផលក្នុងការ ធ្វើកោសល់វិច័យនៅមន្ទីពេទ្យប៉ូលីសនេះនៅមិនទាន់បានបញ្ចាក់នៅឡើយនោះ។

ក្នុងនោះបន្ទាប់ពីក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំរួច ភស្តុតាងទាំងអស់ និងត្រូវផ្ដល់អោយមន្ត្រីសើបអង្កេតម្ដងទៀត មុននឹងបញ្ចប់សំនុំរឿងមួយនេះ។​
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម!

Leave a Reply

Your email address will not be published.