គុជប្រភេទនេះពូកែខ្លាំងណាស់! គឺជាវត្ថុស័ក្កសិទ្ធិ ដែលមានរិទ្ធិអំណាចណាស់ បើបានជួបហាមធ្វើបែបនេះប្រយ័ត្ន…

ពូកែខ្លាំងណាស់! គុជមួយប្រភេទនេះ ជាវត្ថុស័ក្កសិទ្ធិ ខ្លាំងខាងរឹ.ទ្ធអំ.ណាច អាចជួយម្ចាស់ ចំរុងចំរើន ឡើងបុណ្យស័ក្ក អាវុ-ធ-កាំ-ភ្លើងអាចយកមកសាកបានតាមចិត្ត។

គុជប្រភេទនេះពូកែខ្លាំងណាស់! គឺជាវត្ថុស័ក្កសិទ្ធិ ដែលមានរិទ្ធិអំណាចណាស់ បើបានជួបហាមធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្ន អាចជួយម្ចាស់ ចំរុងចំរើន ឡើងបុណ្យស័ក្ក អាវ ធកា ភ្លើអាចយកមកសាកបាន ម៉ាស្រលាញ់បែបនេះសោះមួយវិញទៀត នៅដីក្រោមសំបុកឃ្មុំលើងខ្មៅខុសពីដីជុំវិញ និងចុងក្រោយគេមួយទៀតសំបុកឃ្មុំធំដែលធ្វើលើដីធំៗលើសពី១ម៉ែត្រទៅ៣ម៉ត្រែផងដែរ។

ការយកគុជឃ្មុំមិនដូចយកនាងពួនទេចងសីម៉ា កា.បយក គឺត្រូវយកដោយមេត្តាធម៍រហូតគុជនោះព្រមអោយយកឬ ត្រូវអង្គុយផ្សាយមេត្តាអោយជាប់ជាសមាធិផ្សាយមេត្តាសត្វ មិនខុសពី ព្រះដែលគេដាក់ផ្សាយមេត្តាដំរីនារ៉ាគីរីទេ

ពេលវាព្រមវាហោះចេញមកអោយតែម្តង រឺលូកដៃចូលសំបុកយកតែម្តង បើហានធ្វើផ្តេសផ្តាស់ប្រើភ្លើងរឺផ្សែង អាចនឹងត្រូវឃ្មុំទិចស្លប ម្យ៉ាងទៀតវាក៏អោយយកដោយវិធីឧបនិស្ស័យឃ្មុំហើរចេញអស់សល់សំបុកទទេរ មានគុជផងដែរ។

ចំពោះគុជឃ្មុំមានរឹទ្ធអំណា.ចណាស់ជួយម្ចាស់អោយចំរុងចំរើន លើងបុណ្យលើងស័ក្ក និងការពារគ្រប់យ៉ាងដូចអា-វធ-កាំ-ភ្លើ អគី-ភ-យ ខ្មោ-ចព្រា-យ និងរ.ន្ទះផងដែរ។
ហើយគេរក្សារគុជឃ្មុំក្នុងប្រអប់ថ្មររឺឈើតំឡាប់ឈើផងដែរ គេកំរបើកណាស់ព្រោះវាស្រូបចរន្តអគ្គីសនីថែមទៀតផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.