គួរអោយព្រឺព្រួចណាស់!! ក្រុមអ្នកមុជទឹករុករកក្នុងទន្លេបានចុះទៅថតពស់យក្សដ៏ធំ នៅក្នុងទឹកទន្លេដោយផ្ទាល់..(មានវីដេអូ)

អ្នក មុជ ទឹក នៅ ប្រេ ស៊ី ល មក ទល់ មុខ ជាមួយ អា ណា ខុន ដា យក្ស ប្រវែង ៧ ម៉ែត្រ ខណៈ រុករក ទន្លេ មួយ ។

ថតនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា Bartolomeo Bove និងមិត្តភក្តិ Juca Ygarape បានជួបពស់ដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងទឹកនៃទន្លេ Formoso ។

ពស់ថ្លាន់យក្ស ប្រវែង ៧ ម៉ែត្រ អ្នកមុជទឹករុករកក្នុងទន្លេមួយ បានជួបពស់ថ្លាន់យក្ស ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកដ៏ធំសម្បើមមួយ

ប្រវែង ៧ ម៉ែត្រ ហើយបានថតវីដេអូផ្ទាល់មុខជាមួយនិងពស់ថ្លាន់យក្សនោះដោយផ្ទាល់ទៀតផង មើលទៅគួរអោយព្រឺព្រួចណាស់ព្រោះសត្វពោះនោះវាធំសម្បើមណាស់

គ្មាននរណាហ៊ានទៅប៉ះវាទេ៖ ដើម្បីកុំអោយខាតពេលយូសូមរីករាយទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

(មានវីដេអូ)៖​ ក្រុមអ្នករុករកក្នុងទន្លេមួយ! បានចុះទៅថតពស់យក្ស នៅក្នុងទឹកដ៏ធំ

Leave a Reply

Your email address will not be published.