បែកធ្លាយភស្តុតាងសំខាន់ៗថ្មីមួយ ដែលអាចជួយដោះស្រាយករណី Tangmo នៅពេលនេះគឺ…

ភសតាងសំខាន់ក្នុងរឿងក្តី Tangmo រក្សាទុកត្រឹមត្រូវ ស្រាប់តែព្រឹទ្ធសភាមានប៉ូ.លី.សថាគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាបានព្រមានប៉ូ.លី.សទៅអង្កេតដល់ ផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យរក្សាទុកទូកល្បឿនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសំណុំមរ.ណភាព Tangmo

ដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដើម្បីការពារផលកោសល្យវិច័យសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានទៅទស្សនាទីស្នាក់ការ កណ្ដាលរបស់ប៉ូលិសនិងក្នុងស្រុកមឿង

នៅខេត្តបន្ថែមគិរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គេបានត្រួតពិនិត្យទូកល្បឿនដែលតារាស្រTangmo អាយុ 37 ឆ្នាំកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទន្លេចៅប្រាយ៉ាពេលនាងលង់ទឹកកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈក្នុងទៅគណៈប្រតិភូបានចំណាយប្រមាណ 2 ម៉ោង

ជាមួយនឹងលោកប្រធានប៉ូលីសមើលថាបងមិនតបមកប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកធុងឆ័យបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានពិនិត្យទូកលឿនតែលោកហាជាផងថាសំខាន់ហៅក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរលើការសង្ស័យដែលលើកឡើងអំពីករ.ណីនេះ

ពួកគេបានប្រាប់ថាក្រុមប៉ូលិសស្ទើរបន្តិចគ្រោងនឹងបញ្ចប់ករណីនេះនៅខេត្តក្រោយលោកឌួងឆាយបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាបានស្នើសុំឲ្យប៉ូលីសកុំរក្សាទុកទូកល្បឿនលឿន

នៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការប៉ូលិសខេត្តដែលវាប៉ះពាល់និងបរិស្ថានលោកបន្តថាប្រសិនបើទឹកនោះមិនអាចខ្លះទៅយើងខានបានត្រឹមត្រូវទេគួរតែបិទទាំងស្រុងដើម្បីរៀបចំភ័.ស្តុតាងកសាងវាចាយលើទូកឲ្យទៅដដែល

លោកស៊ុមឆាយបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យប៉ូលីសស្វែងរកព័ត៌មានពីជំហានពីអ្នកជំនាញការជូនអំពីមនុស្សដែលធ្លាក់ពីលើទូក

និងលក្ខណៈនៃការរងរបួសដែលពួកគេបានទទួលព្រឹទ្ធសមាជិករកចនានុក្រដែលជាអតីតអគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានកោសល្យវិច័យបជ្ឈឹមនិងជាសមាជិកនៃ

គណៈកម្មាធិការបានបាននិយាយថាទូកល្បឿនលឿនមានសារៈសំខាន់ចំពោះករណីនេះហើយគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវជានេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការទុកវាចោលនៅខាងក្រៅប្រឈមនឹងគ្នាផង

តើអាចនឹងខូចហើយការបិទវាដោយថាមញ៍គឺមិនមែនជាមធ្យោបាយការពារផុសតាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។លោកខុននេះនិយាយថាទុកឱ្យឆ្ងាយពីការខូចខាតនិងការចម្លងរោគការអាចមានពិតជាពន្ធលើសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលា.ការ

Leave a Reply

Your email address will not be published.