ទើបភ្ជាប់ពាក្យបាន២ថ្ងៃសោះ! ស្រាប់តែភរិយាក្រោយរបស់ លោក ឌួង ឆាយ ក៏ជួបប្រទះបញ្ហាមួយនេះលើហ្វេសប៊ុក…(មានវីដេអូ)

ភរិយាក្រោយលោក ឌួង ឆាយ ទើបតែភ្ជាប់ពាក្យបាន ២ ថ្ងៃសោះ ភរិយាក្រោយលោក ក៏៏ ជួបប្រទះបញ្ហាមួយនេះលើហ្វេសប៊ុកបាត់

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.