ដំណឹងក្ដៅៗ! សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន នេះជាហេតុការណ៍ដុតភ្លើងទៀនព្រះវស្សាច្រើនពេក បង្ករអោយឆេះដល់ព្រះវិហារវត្តដំបូកខ្ពស់កាលពីថ្មីៗនេះ…

នាំគ្នាដុតទៀនព្រះវស្សា ធ្វើអោយឆេះដល់វិហារវត្តដំបូកខ្ពស់ ដោយសារតែការដុតទៀនព្រះវស្សាច្រើនពេក

ទើបបង្កឆេះព្រះវិហារ វត្តដំបូកខ្ពស់ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះថ្ងៃទី (២០ កក្កដា ២០២២ ) ។

ដូចនេះហើយហេតុការណ៍ បែបនេះកើតឡើងហើយទុកជាការដាស់តឿន ដល់វត្តផ្សេងៗផង

សូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ឲបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងហេតុការណ៍នេះកើតឡើង ជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។

ដូចនេះ ដោយការមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ នទុកជាមុនដូចនេះហើយ ទើបយើងឃើញថាព្រះសង្ឃមួយចំនួន

ខ្លះមិនសូវហ៊ានដុតទៀនវស្សាទេ ដោយសារតែមូលហេតុខ្លាចឆេះវិហារបែបនេះ ព្រោះអត់មានអ្នកនៅមើល

ភ្លើងទៀនពេលវារលត់ ព្រោះព្រះសង្ឃ ឥឡូវរៀនសូត្របើកភ្លើងអំពូលអគ្គិសនី ខុសពីសម័យបុរាណ

ដូចឆ្នេះហើយបានជាសល់ទៀនវស្សាច្រើន វត្តខ្លះក៏ដឹកចេញទៅឱ្យគេ ខ្លះយកលក់វិញដដែលៗហ្នឹង

ហើយវត្តខ្លះក៏បានរំលាយទៀនធំ នឹងចោលហើយសូន្យធ្វើជាទៀនដុតតូចៗ ឡើងមកវិញ..៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.