អស្ចារ្យាណាស់! សូមជួយស៊ែរឲ្យកូនខ្មែរបានឃើញផង រូបសត្វមករក្នុងចំណោមរូបដែលមានទម្រង់មើលឃើញច្បាស់ជាងគេ នៅខាងក្រៅលូរបង្ហូរទឹកនៅជាន់ទី៣នៃប្រាសាទអង្គរវត្ត (មានរូបភាពច្រើន)

នេះជារូបសត្វមករដ៏អស្ចារ្យជាងគេ ក្នុងចំណោមរូបដែលមានទម្រង់មើលទៅឃើញច្បាស់ជាងគេ ៖

នៅខាងក្រៅលូរបង្ហូរទឹក នៅជាន់ទី៣នៃប្រាសាទអង្គរវត្ត (មានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក)

ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ នេះជារូបក្បាលមករ ចំនួន៣ (ក្នុងចំណោម៨)

ដែលមានរូបរាមើលឃើញទម្រង់ច្បាស់ៗ នៅផ្នែកខាងក្រៅលូរបង្ហូរទឹក

នៅឯជាន់ទី៣ (បាកាណ) ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្ត ។

នៅផ្នែកខាងក្រៅលូរមាន ប្រហោងបង្ហូរទឹកជាផ្នែកសំខាន់នីមួយៗ ។

រឿងដែលកាន់តែសំខាន់គឺ ក្នុងសំណង់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលត្រូវមានតួរនាទីក្នុង

ការរំដោះទឹកចេញពីបរិវេណនៅក្នុងប្រាសាទមកខាងក្រៅ ។ ចំណែកនៅផ្នែកបញ្ចេញទឹក ខាងក្រៅវិញ

ដូនតាយើងតែងយកក្បាលសត្វ មករ ឬ ដំរី និងរាជសីជាដើន យកមកលម្អរ គួបផ្សំនឹងជំនឿទាក់ទងនឹងទឹក..៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.