វិធីព្យាបាល៖ មុនដោយប្រើដុំទឹកកកវិធីព្យាបាលនេះបើអ្នកព្យាបាលបែបនេះបានពេញ ១ថ្ងៃ និង មានប្រសិទ្ធិភាពល្អបំផុត…

វិធីព្យាបាល៖ សូមយកក្រណាត់ស្អាតមួយ មករុំដុំទឹកកក បន្ទាប់មកដាក់វានៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលមានមុនហើយ

ទុករយៈពេល ២ ទៅ៣វិនាទី រួចរង់ចំារយៈពេល ២ទៅ៣វិនាទី ទៀតទើបធ្វើបែបនេះម្តងទៀត។

វិធីព្យាបាលនេះ ប្រសិនបើអ្នកព្យាបាលតាមបែបនេះបានពេញ ១ថ្ងៃ

នឹងជួយកំចាត់ មុន ដែលមាន នៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និង មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត៕

នៅមាន៦​ចំណុច​ដែល​ដុំ​ទឹកកក​អាចជួយព្យាបាល​សម្រស់​ផ្ទៃមុខ​អ្នកបាន​គឺ

ចង់​កម្ចាត់​មុខ​កើត​មុន ធ្លាប់​សាក​វិធី​ងាយៗ​នេះ​ដែរ​ឬ​អត់?

ទឹកកក៖ មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការព្យាបាលកំចាត់មុននៅលើស្បែកមុខ បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

ហើយវាក៏ជួយបង្កើន ឱ្យចលនាសរសៃឈាមរត់ទៅកាន់កន្លែង ដែលមានមុននៅលើផ្ទៃមុខយ៉ាងងាយស្រួលដែល

ដូចជាធ្វើ ឱ្យ រន្ធញើសលើស្បែកមុខកក និង កំចាត់ធូលីដី

និងជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅលើស្បែកមុខបានផងដែល

បញ្ចាក់: (អ្នកអាចប្រើ ទឹកដុំធម្មតា ឬ ទឹកដុំអនាម័យ)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *