គួរអោយអាណិតខ្លាំងណាស់! ដំរីមានផ្ទៃពោះដ៏ស្លូតមួយក្បាល់ត្រូវបានប្រជាជនមកពីរដ្ឋ Kerala សម្លា.ប់ នៅពេលដែល…

អាណិតខ្លាំងណាស់​ ដំរីមានផ្ទៃពោះដ៏ស្លូតមួយក្បាល់ត្រូវបានប្រជាជនមកពីរដ្ឋ Kerala សម្លា.ប់ ៖

ដំរីមានផ្ទៃពោះដ៏ស្លូតត្រង់ ដែលត្រូវបានប្រជាជនមកពីរដ្ឋ Kerala សម្លា..ប់ នៅពេលដែល

ឃើញនាងឃ្លានខ្លាំងហើយបានទៅចម្ការម្នាស់របស់ប្រជាជន ពួកគេបានឱ្យម្នាស់មួយជាមួយគ្រឿងផ្ទុស

ហើយនាងបានស៊ីវា រួចវាផ្ទុសធ្វើឱ្យថ្គាមរបស់នាង​ ត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុង ហើយរឿងដ៏សោកសៅជាងនេះទៅទៀត

គឺកូនដំរីក្នុងពោះ ការ ស្លា.ប របស់នាងមាន ភាព យឺតយ៉ាវ និង ឈឺ ចាប់ណាស់ ។

នាងបានទៅដេកក្នុងទឹក ដើម្បីព្យាយាមរំងាប់កម្តៅក្នុងពោះរបស់នាង ហើយនាងក៏បានស្លា..ប

នៅក្នុងទឹកទន្លេ ហើយត្រូវប្រើដំរីពីរក្បាលទៀត ដើម្បីអាចយកនាងចេញបាន

ហើយត្រូវបានគេយកទៅបូជាសព​ ហើយសពរបស់នាងជាមួយ និងកូនរបស់នាង គឺគួរអោយអាណិតខ្លាំងណាស់…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.