គ្រប់គ្នាចេះតែឆ្ងល់! ថាមិចអ្នកលក់សាច់កាប់ម្នាក់នេះ មានគេមកទិញច្រើនៗម្ល៉េះ ដល់ពេលទៅឃើញមូលហេតុពិត គឺមកពីចឹងសោះ..

ចេះតែឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាមិចអ្នកលក់សាច់កាប់ម្នាក់នេះ មានគេមកទិញច្រើនៗម្ល៉េះ ៖

ដល់ទៅតាមដានមើល​ ទើបឃើញមូលហេតុពិត គឺមកពីចឹងសោះ..

ប្រទេសចិន៖ ថ្មីៗនេះមានព័ត៌មានដ៏ល្បីស្រីស្អាតម្នាក់ដែល ជា ( អ្នកលក់ សា.ច កា.ប )

ដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចី និយម ស្លៀក.សិ.ច ស៊ីម្នាក់បានកំពុងតែ

ល្បីល្បាញមានការចែករំលែករូបភាពបន្តៗគ្នា ហើយរូបនាងពិតជាទទួល

ការចាបអារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង តែម្តង បន្ទាប់ពី វីដេអូ និង រូបថត របស់ នាង បាន លេចឡើង នៅលើ បណ្តាញ

សង្គមរបស់ប្រទេសចិន អ្នកដែលលក់ដូរ ក្បែរនោះបានប្រាប់ ឱ្យដឹងថា..!

ជាធម្មតាស្រី ស្អាត វ័យក្មេងម្នាក់ នេះ នាងមាន តួនាទី កាប់សាច់ ផាក់ ឡូវលក នៅកន្លែងមួយ

ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ មានភ្ញៀវដែលមកទិញសាច់កា.ប់របស់នាង មាន ការចាប់អារម្មណ៍

ចំពោះ រូប សម្រស់ ស្រស់ ផូរផង់ របស់ នាង ដោយ ម្នាក់ៗ បាននាំគ្នា ថតរូបជាមួយនាង រួច បង្ហោះ នៅលើ បណ្តាញ សង្គម។

Leave a Reply

Your email address will not be published.