ធ្លាប់តែលឺគេនិយាយ ថាលុយរបស់ខ្មែរយើងត្រូវបានផលិតនៅឯប្រទេសស្វីស តែឥឡូវដឹងច្បាស់ហើយ ការពិតលុយខ្មែរយើងផលិតនៅ…

លឺគេនិយាយថាលុយរបស់ខ្មែរយើង ត្រូវបានផលិតនៅឯប្រទេសស្វីស តែឥឡូវដឹងច្បាស់ហើយការពិតលុយខ្មែរ ៖

តែឥឡូវដឹងច្បាស់ហើយថា ការពិត បច្ចុប្បន្ន លុយខ្មែរយើងផលិតនៅឯណានោះ ។


ចង់ដឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ ថាលុយខ្មែរយើង ផលិតនៅឯណាទេ​ ?

តោះសូម ចុចមកមើល វិឌីអូរស្តីពីការ ផលិតលុយរបស់ជាតិខ្មែរយើង

យើងវិញម្តង ថាតើវាត្រូវបាន ផលិតនៅឯណាអោយច្បាស់ ។


តែបងប្អូនទាំងអស់សូមកុំភ្លេច ជួយស៊ែចែកគ្នាមើលផងណា​ សូមអរគុណទុកមុន !

សូមទស្សនាវីដេអូខាក្រោម៖ មកដឹងពីលុយរបស់ជាតិខ្មែរ ថាតើត្រូវបានផលិតនៅឯណាអោយច្បាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published.