អាណិតខ្លាំងណាស់! ក្មេងប្រុសអាយុ១២ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវជាប់គៀបក្នុងជញ្ជាំងផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតមួយអស់រយៈពេល ៣ ថ្ងៃគ្មានអ្នកណាដឹងលឺតែសម្លេងស្រែកយំទីបំផុតក៏ត្រូវ …

គួរអោយអាណិតណាស់ ក្មេងប្រុសអាយុ ១២ ឆ្នាំម្នាក់ជាប់គាំងក្នុង គ ន្លៀត ជញ្ជាំង ផ្ទះ ដ៏ តូចចង្អៀតមួយអស់រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ គ្មាន អ្នក ណា ដឹងលឺតែសម្លេងស្រែកយំ

ក្មេងប្រុស អាយុ ១២ ឆ្នាំ ម្នាក់ ដែល បាន បា ត់ ខ្លួន អស់ រយៈពេល៣ថ្ងៃនៅក្នុង តំបន់ Oduduwa

នៃ រដ្ឋ Ondo ប្រទេស នី ហ្សេ រី យ៉ា ទើបត្រូវ បាន រកឃើញ ជា ប់គាំង នៅ ចន្លោះ ដ៏ តូចមួយរវាង ជញ្ជាំង ផ្ទះ និង របង ។

យោងតាម ប្រភពព័ត៌មាន បាន ឲ្យ ដឹងថា ក្មេងប្រុស ម្នាក់ ឈ្មោះ Aduragbemi Saka បានរត់ ចេញពី ជីដូន របស់គេហើយ បាន ទៅដើរលេង តែម្នាក់ឯង ។

ក្មេងប្រុស នេះបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្តើមទៅ លេង នៅ កន្លែង ចន្លោះ ជញ្ជាំង ផ្ទះនិង របង

ដែលមានគម្លាត គ្នា៣០ សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏បាន ជាប់គាំងនៅ ខាង ក្នុងនោះ តែម្តង​ ។

ក្មេងប្រុស នេះ បាន ចំណាយពេល៣ថ្ងៃដោយ ស្រែក យំ តែម្នាក់ឯង គ្មាន អ្នកដំណើរ ណា ម្នាក់ ចាប់អារម្មណ៍ ពី សម្លេងយំ របស់គេ នោះទេ ។

ទីបំផុត អ្នកជិតខាង ម្នាក់បានលឺ សូរសម្លេង ចម្លែនិង នាំគ្នា ស្វែង រកមើល ។

ពួកគេ ពិតជា ស្លុតចិត្ត យ៉ាងខ្លាំង ខណៈ រកឃើញ ក្មេងប្រុស ម្នាក់ កំពុង ជាប់នៅក្នុង ចន្លោះ ដ៏ តូចច ង្អៀតមួយនោះ ។

ពីតជាអាណិតណាស់​ ក្មេងប្រុសអាយុ១២ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវជាប់គៀបក្នុងជញ្ជាំងផ្ទះ ដ៏តូចចង្អៀតមួយអស់រយៈពេល ៣ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.