ពូម្នាក់ត្រូវថៅកែហៅទៅស្តីបន្ទោស! និងប្រគល់ស្រោមសំបុត្រអោយ ប៉ុន្តែមានព្រឹតិការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងភ្លាមៗធ្វើឲ្យពូទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន..(មានវីដេអូ)

ពូម្នាក់ត្រូវថៅកែហៅទៅស្តីបន្ទោស និងប្រគល់ស្រោមសំបុត្រអោយ ប៉ុន្តែមានព្រឹតិការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងភ្លាមៗ

ធ្វើឲ្យពូទប់ទឹកភ្នែកមិនចង់បាន មុន នឹង ថៅកែ ហុច ស្រោម សំបុត្រ ពណ៌ ស ឱ្យ គាត់

ហើយ និយាយ នេះ ជា ប្រាក់ ខែ ចុង ក្រោយ យក ទៅ ប៉ុន្តែ ខណៈ ដែល អ្វីៗ មើល ទៅ

តានតឹង រហូត ពូ មិន ព្រម ទទួល ស្រោម សំបុត្រ ពណ៌ស ។ ហើយ ដើរ ចេញ ពី បន្ទប់ ក៏ មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល

មួយ កើត ឡើង ដោយសារតែមួយភ្លែត ពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់បានរលត់ ។

ជាមួយនឹងការច្រៀង Happy Birthday បុគ្គលិកម្នាក់យកនំមកជូនពូ ថៅកែ ថៅកែ និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតច្រៀងជូនពូ ។

ការងារនេះពូចាប់ផ្តើមញញឹម ជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនៃសេចក្តីរីករាយ បន្ថែម ពី លើ នេះ

នារី វ័យ ក្មេង រូប នេះ បាន និយាយ ដោយ សម្ងាត់ មុន នឹង ចូល បាន បែប នេះ គាត់ ហាត់ យូរ ហើយ ព្រោះ ខ្លាច មិន រលោង ។

ការងារ នេះ អ្នក និយម លេង អ៊ីនធឺណិត បាន ចូល ចិត្តមើលខ្លាំងណាស់ ។

ហើយរីករាយនឹងទង្វើរបស់ចៅហ្វាយ បើ ទោះ បី ជា លេង ពិបាក បន្តិច ប៉ុន្តែវាបញ្ចប់ដោយការដឹងគុណបំផុត ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.