គ្រប់គ្នាចេះតែឆ្ងល់! ថាអ្នកលក់សាច់កា.បម្នាក់នេះមិចក៏មានគេមកទិញច្រើនម្ល៉េះ ពេលដឹងមូលហេតុពិតគឺមកពីចឹងសោះ..

ប្រទេសចិន៖ ថ្មីៗនេះមានព័ត៌មានដ៏ល្បីស្រីស្អាតម្នាក់ដែលជា (អ្នកលក់ សា.ច កា.ប) ដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចី

នាងនិយម ស្លៀក.សិ.ច ស៊ីម្នាក់បានកំពុងតែ ល្បីល្បាញមានការចែករំលែករូបភាពបន្តៗគ្នា

ហើយរូបនាងពិតជាទទួល ការចាបអារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង តែម្តង បន្ទាប់ពី វីដេអូ និង រូបថត របស់ នាង បាន លេចឡើង នៅលើ បណ្តាញ សង្គ.មរបស់ប្រទេសចិន

អ្នកដែលលក់ដូរក្បែរនោះបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ជាធម្មតាស្រី ស្អាត វ័យក្មេងម្នាក់ នេះ នាងមាន តួនាទី កាប់សាច់ ផាក់ ឡូវលក់ នៅកន្លែងមួយ

ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ មានភ្ញៀវដែលមកទិញសាច់.កា.បរបស់នាង មាន ការចាប់អារម្មណ៍ ចំពោះ រូប

សម្រស់ ស្រស់ ដ៏ផូរផង់ របស់ នាង ដោយ ម្នាក់ៗ បាននាំគ្នា ថតរូបជាមួយនាង រួច បង្ហោះ នៅលើ បណ្តាញ សង្គម។

ប្រទេសចិន៖ ថ្មីៗនេះមានព័ត៌មាន ដ៏ល្បីស្រីស្អាតម្នាក់ដែលជា អ្នកលក់ សា.ច កា.ប ដែលមានរូប សម្រស់ស្អាត សាច់សខ្ចី

Leave a Reply

Your email address will not be published.