ស្រ្ដីម្នាក់! ត្រូវបង្ខំចិត្តឱ្យបោះបង់ (កូនឆ្កែ)​ មួយក្បាលដែលមានតម្លៃជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ…

ស្រ្ដីម្នាក់កំពុងអង្វរឱ្យយកកូនឆ្កែរបស់នាងមកវិញ បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានបង្ខំឱ្យបោះបង់វាដោយសារតែវិក័យប័ត្រវេជ្ជសាស្ត្រមួយ។អ្នកស្រី Rachel Mullen បាននិយាយថាកូនឆ្កែរបស់គាត់ឈ្មោះJaxx ត្រូវការការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់ ប៉ុន្តែវិក័យប័ត្រវះកាត់នោះមានតម្លៃ $10,0000 ដែលជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនាងមិនអាចមានលទ្ធិភាពបង់បាននោះទេ។

កាល ពីរ បី សប្តាហ៍មុននីតិវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ Mullen បាននិយាយថា អ្នកគង្វាលជនជាតិអាឡឺម៉ង់ ម្នាក់បានប្រាប់នាងថាមានបន្ទះឈើមួយនៅក្នុងពោះរបស់ឆ្កែនាង ហើយ Mullen ក៏បាននិយាយទៀតថា ពេទ្យសត្វរបស់នាងបានណែនាំមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Maine Veterinary Medical Center ដែលជាគ្លីនិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ 24 ម៉ោង ហើយ ឆ្កែរបស់នាង ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲចូលវះកាត់ផងដែរនាង បាន និយាយ ថា ៖

« រឿង ចុង ក្រោយ ដែល នាងនៅជាមួយឆ្កែរបស់នាង ហើយនាងបានឱប និង ថើប ហើយ ប្រាប់ឆ្កែរបស់ នាងថាឲអត់ទ្រាំក្រោយពេលវះកាត់ហើយ វានិងឆាប់ជាហើយប្រសើរ ឡើងវិញ»។ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ Mullen បាននិយាយថាគ្លីនិកពេទ្យសត្វបានជូនដំណឹងដល់នាងថាការវះកាត់មានតម្លៃជាង $10,000 ។

នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់គ្លីនិច ការបង់ប្រាក់ពាក់កណ្តាលគឺត្រូវកំណត់ជាមុន ហើយនៅសល់ត្រូវបង់នៅពេលបញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ Mullen បាននិយាយថា “នាងមិនអាចរកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារបានទេ លុះត្រាតែអ្នកមានហោប៉ៅធំក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយម៉ោង”។

បន្ទាប់ពីរកមើលជម្រើសហិរញ្ញប្បទានពេញមួយថ្ងៃ Mullen បាននិយាយថានាងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែផ្នែកតូចមួយនៃការចំណាយប៉ុណ្ណោះ។Mullen បាននិយាយថា “ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសឱ្យបង់ប្រាក់ឬប្រគល់គាត់ឲទៅគេ” ។

ដោយនាងបាននិយាយទៀតថា គ្លីនិចបានប្រាប់នាងថា Jaxx ឆ្កែរបស់នាង ត្រូវការការវះកាត់ជាបន្ទាន់ ដូច្នេះកម្មករមិនផ្តល់ពេល 30 នាទីដើម្បីមកផ្ទាល់នោះទេ។ ដូច្នេះ នាងបានប្រគល់កម្មសិទ្ធិតាមអេឡិចត្រូនិក។Mullen បាននិយាយថា “ខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើក្រដាស ដូច្នេះពួកគេនឹងជួយគាត់”។

“វានៅតែជិត 3,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីនោះ” ។Mullen បាននិយាយថា បន្ទាប់មកនាងបានចាប់ផ្តើមបើកគណនី GoFundMe ដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន។ ដោយ មាន ជំនួយ ពី មិត្តភ័ក្តិ គ្រួសារ និង អ្នក បង្កាត់ ពូជ ឆ្កែ នាង បាន និយាយ ថា ពួក គេ បាន ប្រាក់ នៅ ល្ងាច នោះ។

“ខ្ញុំ បាន ទូរស័ព្ទ ទៅ និយាយ ថា “ខ្ញុំ មាន លុយ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ យក ឆ្កែ របស់ ខ្ញុំ មក វិញ”។ អ្នកស្រុក Maine រូបនេះបាននិយាយថា បច្ចុប្បន្ននាងមិនដឹងថា Jaxxឆ្កែរបស់នាង នៅឯណា ទេឬគាត់កំពុងធ្វើអ្វីនោះទេ។Mullen បាននិយាយថា “កូនរបស់ខ្ញុំយំហើយសួរគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ” ។

អ្នកនាំពាក្យមកពីម្ចាស់សាជីវកម្មរបស់គ្លីនិកគឺ Rarebreed Veterinary Partners បាននិយាយថា នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប្រគល់សត្វចិញ្ចឹម វាគឺជាកិច្ចសន្យាដែលមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់។ អ្នក នាំ ពាក្យ ក៏ បាន និយាយ ថា គ្លីនិក នេះ ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង កន្លែង ស្នាក់ នៅ និង ការ ជួយ សង្គ្រោះ។

Patsy Murphy ជាមួយ Animal Refuge League of Greater Portland ហៅករណីនេះមិនធម្មតា។Murphy បាននិយាយថាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីពេទ្យសត្វក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ ហើយជារឿយៗមានការសន្ទនាអំពីអ្វីដែលសត្វត្រូវការ និងសមត្ថភាពរបស់ម្ចាស់ក្នុងការថែទាំសត្វចិញ្ចឹម។អ្នក ស្រី បាន បន្ត ថា ៖

«វា ជា ការ សន្ទនា ជា ញឹក ញាប់ ដោយ សារ ផល ប៉ះ ពាល់ ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល ក្រុម គ្រួសារ កំពុង ជួប ប្រទះ នៅ ពេល នេះ ជាមួយ នឹង ការ ចំណាយ ខ្ពស់ នៃ ការ ថែទាំ ពេទ្យសត្វ»។ Murphy បាននិយាយថា អាទិភាពរបស់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញគឺរក្សាសត្វចិញ្ចឹម និងម្ចាស់ជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានទាក់ទងអំពីស្ថានភាពនេះទេ។ទន្ទឹមនឹងនេះ Mullen បាននិយាយថានាងនិងមិនចង់បោះបង់ចោលទេ ហើយនាងក៏បានដាក់របាយការណ៍ឲប៉ូលីស ហើយកំពុងនាំយកកង្វល់របស់នាងទៅក្រុមប្រឹក្សាពេទ្យសត្វរបស់រដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយជូននាង….។

Leave a Reply

Your email address will not be published.