ម្ដាយពិតជាមានសំណាងមែន! ព្រោះកូនស្រីអាយុ៨ឆ្នាំ រើសបានឆ្នោតមួយសន្លឹកឲម្ដាយដែរត្រូវរង្វាន់ សរុបរហូតដល់ទៅ ១២ លានបាត…

ម្តាយមានសំណាងណាស់ ព្រោះកូនស្រីអាយុ៨ឆ្នាំ រើសបានឆ្នោតមួយសន្លឹកដែរត្រូវរង្វាន់ សរុប ដល់ ទៅ ១២ លាន។

កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ទំព័រហ្វេសប៊ុក Muang Thung Song បានបង្ហោះរូបភាពអ្នកសំណាងម្នាក់ទៀត

ដែលជាមហាសេដ្ឋី លើកនេះឈ្នះឆ្នោត 12 លានបាត ដោយបញ្ជាក់សារថារង្វាន់ទី 1 គឺនៅខេត្ត Nakhon Si Thammarat ម្តងទៀត។

Muang Khon Chok Girl Good ម្តងទៀត ឈ្នះរង្វាន់ទី ១ សំបុត្រ ២ សន្លឹក តម្លៃ ១២ លានបាត។

សម្រាប់ ស្រី ស្អាត Muang Khon មហាសេដ្ឋី ១២ លាន បាត រូប នេះគឺ លោកស្រី Suparat Suwan អាយុ ៤២ ឆ្នាំ ផ្ទះ នៅ ឃុំ Kamphaeng Sao ស្រុក Muang ខេត្ត Nakhon Si Thammarat។

បន្ទាប់ ពី ការ ប្រកាស លទ្ធផល ឆ្នោត ហើយនៅ ថ្ងៃ ទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ គាត់ បាន ធ្វើ ដំណើរ

ទៅ ធ្វើ កំណត់ហេតុ ប្រចាំ ថ្ងៃ ទុក ជា ភស្តុតាង នៅ ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល ឡាន សាកា។ម្ដាយមាន សំណាង ល្អពិតមែនហើយ ដែរកូនស្រី អាយុ ៨ ឆ្នាំ ម្នាក់ នេះ

រើស បាន ឆ្នោត ហើយឲ្យ ម្តាយ ឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់ទៅ១២លានបាត ក្លាយជាសេដ្ឋីដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនបែបនេះ…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.