គួរឲអាណិតខ្លាំងណាស់! ទារកម្នាក់មានអាយុប្រហែលមួយសប្តាហ៍ ត្រូវបានគេយកទុកចោលក្នុងធុងសំរាម ហើយត្រូវស្រមោចរោមខាំជាច្រើន…

នៅថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាដោយជនជាតិសាម៉ារី ម្នាក់បានរកឃើញទារកនៅក្នុងធុងសំរាមទល់មុខ ភូមិសុត្ថាវ៉ាន់ ផ្លូវ Bang Kruai-Sai Noi ឃុំ Bang Len ស្រុក Bang Yai ខេត្ត Nonthaburi

មុននឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមូលនិធិ Po Tek Tung និងអ្នកការពារជី.វិត មន្ទីរពេទ្យព្រះនគរក្រៅ ទៅតំបន់សង្គ្រោះនៅចំណុចកើតហេតុទល់មុខច្រកចូលភូមិនៅ ទីតាំង ធុង សំរាម ទី៧

ក្នុង សង្កាត់ បាង លេន មានទារក ម្នាក់ អាយុ ប្រហែល មួយ សប្តាហ៍ ត្រូវ បាន គេ ទុក ចោល ក្នុង ធុង សំរាម ពណ៌ លឿង មួយដោយរុំដាក់ក្នុងក្រណាត់ហើយជើងទាំងពីរប្រឡាក់ដោយទឹក។

ហើយមានស្រមោច និងសត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទបានខាំនិងមានស្លាកស្នាមខាំជាច្រើនកន្លែង ផ្សេងទៀតដោយអ្នកស្រី នន់ ផាន់ សារីបុត្រ អាយុ២០ឆ្នាំ ជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់បានមកជួបទារកនោះមុនគេហើយគាត់ក៏ បាន ជួយ សម្អាត រាងកាយ និង យកក្រណាត់មករុំខ្លួន

ដើម្បី រក្សា ភាព កក់ក្តៅ មុនពេលហៅប៉ូលីសនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះដើម្បីជួយនាំយកទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះនគរក្រៅ ហើយអ្នកស្រី ណុន ផាន បាន បន្ត ថានៅ ពេល ល្ងាចខណៈគាត់ កំពុង ដើរ នៅ មុខ ភូមិ ដែល មាន ធុងសំរាម។

ហើយគាត់ បាន ឮ សំឡេង យំ ខ្លាំងៗ របស់ ក្មេង ចេញ ពី ធុង សំរាម ដូច្នេះ គាត់ ក៏ឈប់ ស្តាប់ មួយ ភ្លែតទាល់ តែ មាន ទំនុក ចិត្ត ថា ការ យំ នោះគឺ ជា សំឡេងរបស់ទារកម្នាក់ ដូច្នេះ គាត់ក៏បាន សម្រេច ចិត្ត បើក ធុង សំរាម ម្តង មួយ ៗ។ រហូត ដល់ រក ឃើញ ក្នុង ធុង សំរាម ទី ៧ ដែល ជា ធុង សំរាម ពណ៌ លឿង មានកូនទារកអាក្រាតកាយមួយ។

បានយំ នៅ ក្នុងបាត ធុង សំរាម យ៉ាង គួរ ឲ្យ អាណិតហើយរាងកាយ និង ជើង ទាំង ពីរ ប្រឡាក់ ដោយ ទឹកកង្វក់។

និងមាន សត្វល្អិតនិង ស្រមោច ខាំ មាន ស្នាម ក្រហម ជាច្រើន កន្លែង ដូច្នេះហើយ គាត់ ប្រញាប់ ទៅ ជួយ សម្អាត និង រុំ ក្រណាត់ ដើម្បី រក្សា កំដៅ ខ្លួន ឲទារកនោះ។

មុន នឹង ហៅ ប៉ូលិស ឱ្យ ជួយយកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយលោក Pol Col Wanchai បាននិយាយថា លោកនិងចាត់ឱ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅត្រួតពិនិត្យ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ដែររកឃើញទារកនោះហើយក៏ បាន សួរ អ្នក នៅ ក្បែរ នោះ ថា តើ ពួក គេ បាន ឃើញ ជន សង្ស័យ ណា ដែល គេ គិតថា បានយក ក្មេង មកទីនេះដែរ ឬ អត់?

ដើម្បី តាម ដាន និងស៊ើប អង្កេតករណីនេះ បន្ថែមទៀត។និងជូនដំណឹងឲដឹងជាបឋមដោយមន្ទីរពេទ្យព្រះនគរក្រៅ បានប្រាប់ឲដឹងថា កូនទារក ស្រី ដែររើសក្នុងធុងសំរាមនោះពេលនេះមាន សុវត្ថិភាពហើយ…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.