បុរសវៀតណាមម្នាក់! ឆ្កួតនឹងពាក់មាសទម្ងន់ជាង ៥ គីឡូក្រាម ហើយដើរលេងពេញទីក្រុងដើម្បីបង្ហាញថា…

“Do Ngoc Thuan” ឬ “Seven Ball” គឺជាបុរសជនជាតិវៀតណាមអាយុ 34 ឆ្នាំដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងមាសតាំងពីគាត់ចងចាំ។

នៅពេលធំឡើង ដូច្នេះ គាត់ បាន សម្រេច ក្តី សុបិនខរបស់ខ្លួន ដោយ ទិញ មាស ដើម្បី ពាក់ និង បង្ហាញ ភ្នែក ប្រជាជនឲបានឃើញ។

និង ជា ចំណុច សំខាន់ នៃ ការ ធ្វើឱ្យគាត់មានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងដោយ បន្ថែមមាសកាន់តែច្រើនក្រោយ មក គាត់ បាន បើក ភោជនីយដ្ឋាន និង ហាង បង្អែម នៅ ហូជីមិញ។

ដូច្នេះ ហើយ ទើប លោក សម្រេច ចិត្ត ពាក់ មាស ដែល មាន តម្លៃ ខ្ពស់ ដើម្បី ទាក់ទាញ អតិថិជន ឲ្យ មក ញ៉ាំ អាហារ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន។ រហូត ធ្វើ ឱ្យ លោក ក្លាយ ជា អ្នក ដែរគេយកមកនិយាយ នៅ លើ បណ្ដាញង្គម យ៉ាង ច្រើន។ លោកបាននិយាយថា“កាលពីមុន នៅពេលដែលខ្ញុំមិនមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្តាញសង្គម។

ខ្ញុំពាក់មាសបែបនេះ រាល់ពេលដែលខ្ញុំឈប់រង់ចាំភ្លើងសញ្ញា មនុស្សជាច្រើនបានចង្អុលមកខ្ញុំដោយកោតសរសើរ។ បន្ទាប់ ពី បើក ហាង លក់ នំ បញ្ចុក និង ហាង បង្អែម ខ្ញុំ សម្រេច ចិត្ត ពាក់មាស បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ទាក់ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍។ និង ធ្វើ ឲ្យ អតិថិជន ដែល មក ទទួល ទាន អាហារ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន មាន សំណាង»។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកត្រូវបានមហាជនដាក់រហ័សនាមថាជាបុរសសំបូរមាស ព្រោះលោកពាក់ចិញ្ចៀន១០វង់ កងដៃ៣០ខ្សែ ខ្សែក១២ខ្សែ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលក្រវិលមាស កងជើង និងចិញ្ចៀនម្រាមជើងជាច្រើន សរុបមកលោកពាក់មាសជាង៥គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ វាអាចយកចេញបានតែពេលងូតទឹក កក់សក់ ឬគេង។ ជារឿយៗ មាន មនុស្ស ចូលចិត្ត និង មិន ចូលចិត្ត លាយឡំ គ្នា ។

អ្នកខ្លះ ចោទ គាត់ ថា ពាក់ មាស ក្លែងក្លាយ។ ដែលគាត់បានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីបញ្ជាក់ ប្រសិនបើវាជាមាសក្លែងក្លាយ គាត់នឹងឈប់ពាក់វាភ្លាម។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាមាសពិត ជន ជាប់ ចោទ ត្រូវ សងជំងឺចិត្ត គាត់ ចំនួន ៥ លាន ដុង ឬ ប្រហែល ៧.៥០០ បាត។ “នៅក្នុងទីក្រុងនេះ គ្រប់គ្នាដឹងថាខ្ញុំពាក់មាសបែបនេះយូរមកហើយ។ អ្នកណាសង្ស័យអាចទៅហាងមាសជាមួយខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់។

បើ លទ្ធផល ជា មាស ក្លែងក្លាយ ខ្ញុំ នឹង ឈប់ ពាក់ វា ប៉ុន្តែ បើ ជា មាស ពិត អ្នក ត្រូវ តែ ឲ្យ លុយ ខ្ញុំ»។មនុស្ស ជា ច្រើន ឆ្ងល់ ថា តើ ការ ពាក់ មាស ទំហំ នេះ មាន គ្រោះថ្នាក់ ឬ អត់? គាត់ បាន បង្ហើប ថា តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៨ គាត់ បាន ពាក់ មាស ជា ច្រើន លើ ខ្លួន។ គាត់ ធ្លាប់ ជួប គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ ត្រូវ ចោរ ប្លន់ ២ ដង គត់។ លើកទីមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2014។ គាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញមនុស្សមួយក្រុមដើរតាមគាត់។ ដូច្នេះ ហើយ គាត់ ក៏ ប្រញាប់ រត់ ចូល ទៅ ក្នុង ហាងដើម្បី ងាយស្រួល លាក់ខ្លួន ។

ដែល មាន មនុស្ស សង្ស័យ មួយ ក្រុម បាន ដើរ ជុំវិញ មុខ ហាង មួយ សន្ទុះ ក៏ ដើរ ចេញ ទៅ ផ្នែកទីពីរបានកើតឡើងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងបើកបរ។ អ្នក បើក បរ ម្នាក់ ទៀត ប្រាប់ គាត់ ឱ្យ ចត រថយន្ត ដើម្បី ពិនិត្យ ឯកសារ។ ដែលគាត់យល់ព្រមឈប់ ព្រោះគាត់គិតថាគាត់ជាប៉ូលីស ប៉ុន្តែពេល ដឹង ថា វា ជា ការ បោកប្រាស់ គាត់ បាន រត់ ចេញ យ៉ាង លឿន ដើម្បី សុំ ជំនួយ។

ចោម្នាក់អាចឆក យក ខ្សែក មាស របស់ គាត់ បាន ប៉ុន្តែគាត់ចាប់ជាប់តែនៅ ទី បំផុត វានៅតែ អាច ត្រូវ បាន គេ លួច បាន តែដដែរ ។ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទោះ ជា មាន រឿង អាក្រក់ កើត ឡើង ពី មុន មក ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ គាត់ នឹង ជួល អ្នក នាំ ភ្ញៀវ ដើរជាមួយគាត់តែ ពេល គាត់ ចេញ ពី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ គាត់ បាន ប្រកែក ថា អ្នក រាល់ គ្នា នៅ ក្នុង ទីក្រុង បាន ស្គាល់ និង យល់ ពី ទម្រង់ លេង របស់ គាត់ យ៉ាង ច្បាស់…។

Leave a Reply

Your email address will not be published.