ពិតជាមិនធម្មតាមែន! ទឹកចិត្តជាម្ដាយខំស្ទុះរត់ទៅជួយសង្គ្រោះ កូន ពីការវាយប្រហាររបស់សត្វឥន្រ្ទី ទាំងខ្លួនកំពុងបំបៅដោះកូន…

ការពីពេលថ្មីៗនេះមាន ម្ដាយម្នាក់ដែររស់នៅប្រទេសកាណាដា ដែរនាងបានបង្ហាញពីការជួយសង្រ្គោះសត្វចិញ្ចឹមរបស់នាង ពីការវាយប្រហាររបស់សត្វឥន្រ្ទី


ដ៏សាហា.វមួយ ទាំងដែរខ្លួនកំពុងបំបៅដោះកូនឲគេងលក់ ខណៈពេលនោះក៏មានសត្វឥន្រ្ទីមួយក្បាលបាន ធ្វើការវាយប្រហារ


ចំពោះសត្វក្ងាន ដែរនាងចិញ្ចឹមមួយក្បាល ខណៈពេលដែរសត្វក្ងាននោះបានចេញដើរលេងនៅបរិវេណខាងក្រៅផ្ទះ

ពេលនោះក៏មានសត្វឥទ្រីមួយក្បាល បានហោះមករកចាប់សត្វក្ងាននោះធ្វើជាចំណីរបស់វា ។

ហើយពេលនោះដែរនាងនៅខាងក្នុងផ្ទះក៏បានលឺសំលេងប្រយុទ្ធគ្នារវាង សត្វក្ងាននិងសត្វឥន្រ្ទី

លឺដូចនេះហើយនាងក៏បានរត់ចេញមកជួយទាំងដែរខ្លួន គ្មានខោអាវនៅជាប់ខ្លួននោះទេ ។

ព្រោះពេលនោះនាងកំពុងតែបំបៅកូននៅជាប់និងទ្រូវដោយពាក់តែខោខ្លីនិងមិនមានពាក់អាវនោះទេ ។

ដោយនាងខំស្ទុះរត់ទៅដេញសត្វឥន្រ្ទីនោះឲហោះចេញដើម្បីកុំឲសត្វឥន្រ្ទីចាប់សត្វក្ងានដែរនាងចិញ្ចឹមនោះធ្វើជាចំណី ។

នាងបាននិយាយថាសត្វក្ងានដែរនាងចិញ្ចឹមនោះគឺនាងស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់ទុកដូចជាកូនរបស់នាងអីចិង ដូចនេះហើយនាងភ័យខ្លាំងណាស់

នៅពេលដែរឃើញសត្វឥន្រីបំរុងនិងចាប់សត្វក្ងានរបស់នាងនោះសុីជាចំណី នាងក៏រត់ទៅជួយសង្រ្គោះសត្វរបស់នាង ដោយនៅពេលនោះខ្លួនកំពុងបំបៅដោះកូនជាប់និងខ្លួនក៏ដោយក៏នាងខំព្យាយាមដេញសត្វឥន្រ្ទីនោះឲចេញឆ្ងាយដើម្បីកំឲចាប់សត្វក្ងានរបស់នាងបាន

ដោយមើលតាមរយៈវីដេអូរដែរគេបង្ហោះនោះ យើងឃើញថាទឹកចិត្តម្ដាយពិតជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេ ទោះបីនោះមិនមែនជាកូនរបស់នាងក៏ដោយ គ្រាន់តែជាសត្វក្ងានមួយក្បាលក៏ដោយ តែនាងស្រលាញ់និងចិញ្ចឹមសត្វក្ងាននោះទុកដូចជាកូនរបស់នាងអីចិង ។

ដូចនេះហើយយើងឃើញថា ទឹកចិត្តម្ដាយតែងតែជួយសង្រ្គោះកូនមិនថាក្នុងស្ថានភាពបែកណាក៏ដោយ ឲតែកូនបានរួចផុតពីទុក្ខ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.