ភ្ញាក់ផ្អើលថ្មពស់យក្សមួយ! នៃរឿងរាវប្រវត្តិពស់យក្សដែលជាពស់ត្រូវបណ្ដាសា ហើយកើតទៅជាថ្មភ្នុំមួយដែរគេទើបរកឃើញថ្មីៗ (មានវីដែអូ)

រឿងរាវនៃប្រវត្តិពស់យក្ស ជាពស់ត្រូវបណ្ដាសា កើតទៅជាថ្ម ដែរត្រូវគេប្រទះឃើញយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើល

ថ្មពស់យក្ស គឺជាថ្មភ្នុំមួយដែរទើបរកឃើញថ្មីក្នុងខេត្តបឹងកាន

ប្រទេសថៃ ដែរមានព្រុំប្រទល់ ជាប់គ្នានិងប្រទេសឡាវ ដែរស្ថិតនៅភាគខាងកើត

ហើយខេត្តបឹងកាន គឺជាខេត្តទី៧៦របស់ ប្រទេសថៃ ទើបតែបង្កើតឡើងថ្មី

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដោយព្រះរាជក្រឹតរបស់ អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា

ទោះមានអាយុតិច តែទឹកដីនៃខេត្តបឹងកានមានបង្កប់រឿងរាវ អាកំបាំង

និងទីតាំងពាក់ព័ន្ធរឿងព្រេងជាច្រើន ក្នុងនោះរឿងព្រេងថ្មពស់យក្សជា

ឧទាហរណ៏ ស្រាប់ពេលថ្មីៗនេះគេបានផ្អើលថាគេបានរកឃើញថ្មមួយដុំ មានរូបរាងដូចគ្នាបេះបិត

ទៅនិងក្បាលពស់ ឬពស់ផ្លាន់ដែរត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់ចេញពីដងខ្លួន ហើយមនុស្សម្នាក្នុងប្រទេសថៃ

ចង់ទៅទស្សនានិងបូងសួងគ្រប់ៗគ្នា មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នា ពីប្រវត្តិថ្មពស់យក្សដែរទើបរកឃើញនេះ មនុស្សមួយចំនួនដំណាលថាថ្មពស់យក្ស គឺជា

ពស់ត្រូវបណ្ដាសារតាឥសី ខ្លះថាមូលហេតុពស់ត្រូវបណ្ដាសារនេះ គឺដោយសារមានទំនាក់ទំនងស្នេហាគ្នាជាមួយមនុស្សទើបត្រូវកើតទៅជាថ្ម

ដោយលែកអ្នកខ្លះក៏ថាពស់ពីដើមមានទំហំធំលុះក្រោយងាប់ទៅក៏ត្រូវកើតទៅជាថ្មដូចដែរយើងឃើញសព្វថ្ងៃ


យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការ អះអាងនិងយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នា តែអ្វីដែរសំខាន់នោះគឺថ្មពស់យក្ស បានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៏ថ្មីមួយក្នុងប្រទេសថៃ

សំរាប់អ្នកទេសចរណ៏ដែរចូលចិត្តធ្វើដំណើរបែបផ្សងព្រេងរុករកដើរកាត់ព្រៃភ្នំ និងបោះតង់ជាដើម។ល។

Leave a Reply

Your email address will not be published.