ផ្អើលទៀតហើយ! កូនកំលោះអាយុ 70 ឆ្នាំ សុំនារីវ័យក្មេងរៀបការដោយហ៊ានអោយថ្លៃបណ្ណាការគ្រប់យ៉ាងចុងក្រោយនាង…

ភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយ! កូនកំលោះអាយុ 70 ឆ្នាំ សុំនារី អាយុ 20 ឆ្នាំរៀបការដោយអោយថ្លៃបណ្ណាការរប៉ុន្មានក៏ព្រមអោយនាង

បន្ទាប់មកទៀត​នាងក៏និយាយតបទៅវិញថា ប្រពន្ធក្មេង បង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថា

នាងមិនប៉ងទ្រព្យសម្បត្តិ លុយឡានអ្វីទេ សំខាន់អោយតែបងបានសុខក្រោយឃើញប្តីហត់នឿយពេក…

កូនកំលោះអាយុ 70 ឆ្នាំ សុំនារី អាយុ 20 ឆ្នាំរៀបការដោយអោយថ្លៃបណ្ណាការរប៉ុន្មានក៏ព្រមអោយនាង

Leave a Reply

Your email address will not be published.