សោភា ទេពី វ័យ ១៩ ឆ្នាំទេ! តែសម្រស់វិញស្រស់ស្អាត សាច់សខ្ចីទ្រលុក ទ្រលន់គួរទាក់ទាញណាស់ជាពិសេស (មានវីដេអូ)

កញ្ញា សោភា ទេពី វ័យ ១៩ ឆ្នាំទេតែសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់ស ទ្រលុកទ្រលន់ គួរទាក់ទាញណាស់ជាពិសេសនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាង សោ ភាទេពី ដែលជាតារាវ័យក្មេងមួយរូបនេះពិតជាធ្វើអោយ ទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ណាស។

កញ្ញាសោ ភាទេពី កំពុងធ្វើអោយចាប់អារម្មណ៍ ដល់មហាជន និងអ្នកគាំទ្រតាមរយៈទេពកោសល្យសិល្បៈ និង ទឹកដមសំឡេងផ្អែមពីរោះ ជាពិសេសនោះ រូបរាងមុខមាត់ដ៏ស្រស់សោភារបស់នាងថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅដើម ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ តារាចម្រៀង សោ ភាទេពី សាច់សខ្ចីនេះបានឆ្លង ខួបកំណើតចូល វ័យ ១៩ ឆ្នាំពេញហើយដែលនោះ ជាវ័យដែលកំពុងពេញស្អាតសម្រាប់នារីគ្រប់រូប។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែលកញ្ញាសោភា ទេពី នាងក៏មិនខុសគ្នាដែរគ្រាន់តែចូលវ័យ ១៩ ឆ្នាំនេះនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់។

ចំណែក សាច់វិញឡើង កាន់តែសភ្លឺរលោង នឹងទ្រលុកទ្រលន់ស្រស់ស្អាតឡើងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿយៗ អ្នកនាង សោ ភាទេពី តែងតែបង្ហោះរូបថតបង្ហាញពី សម្រស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗ។

រូបថតនាងធ្វើអោយមាន ការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ពីសំណាក់ មហាជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនាងផ្ទាល់ ជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនរំលេចភាពសិ.ស៊ី

បញ្ចេញសម្រស់ដើម.ទ្រូងទ្រលុកទ្រលន់ ធ្វើអោយបុរសៗ ណាឃើញហើយក៏ស្រមៃចង់បាននាងមកថ្នាក់ថ្នមដែល ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.