ការរុករកនៅក្រោមកោះ! អាថ៌កំបាំងជាយូរមកហើយ នៃការងឿងឆ្ងល់ដែលត្រូវគេខ្លាចរហូតមិនហ៊ានទៅដល់ដោយសារ…

បើនិយាយពីការរុករកនៅក្រោមកោះ នៃការងឿងឆ្ងល់ និងមន្ទិល អាថ៌កំបាំងជាយូរមកហើយតែត្រូវខ្លាចរហូតមិនហ៊ានទៅទៀតនោះ ៖

លោក ខាំ ច័ន្ទ ណុត ច្រើន តែងតែនិយាយថា ជា ប្រភព នៃ ការ ងឿង ឆ្ងល់ និង មន្ទិល ក្នុង អាថ៌កំបាំង ជា យូរ មក ហើយ

នោះគាត់ចង់ដឹងណាស់ តើ មាន អ្វី លាក់ ខ្លួន នៅ ក្រោម កោះ អណ្តែត ទឹកនឹង? លោកខាំចាន់ នៅក្នុងទីក្រុងក្រោមដីមួយ ។

គឺជា ទីក្រុងណាហ្គា តើ វា ពិត ជា រណ្ដៅ សត្វ ពស់ មែន ទេ ?

អ្នកស្ម័គ្រ ចិត្ត ធ្វើ ជា ក្រុម មុជ ទឹក ដើម្បី រុករក តំបន់ ក្រោម កោះ ខាំចាន់ ដើម្បី មើល ផ្ទាល់ ភ្នែក ។

និងដើម្បីបញ្ជាក់ការលើកឡើងជាច្រើនទៀត ។ ទោះបី ជា ការ មុជ ទឹក ចូល តំបន់ កោះ ខាង ក្រោមនោះត្រូវជួបអ្វីខ្លះនោះ

គឺ គ្មាន នរណា ហ៊ាន ធ្វើ បែប នេះ ពី មុន មកទេ ព្រោះ អ្នក ភូមិ មាន ជំនឿ ថា តំបន់ ជុំវិញ កោះ មាន ក្រពើ មួយ ក្បាល ដែលថែរក្សា កោះ ឱ្យ ចៅ ពញា ស៊ី សុទ្ឋ ។

គេបន្ថែមទៀតថា(ក្រពើ នេះ ជា ទូក របស់ លោក តា ព្រះ ស្រី សុតៈ ថូ ដែល ត្រូវ បាន អ្នក ភូមិ ដេញ ចាប់ យក សាច់ មក បរិភោគ តាម រឿងព្រេង និទាន) រឿងខ្លះគ្រាន់តែជារឿងព្រេង។

អ្នកទស្សនាសូមប្រើការប្រុងប្រយ័ត្ន។ ហើយ រូបភាព ខ្លះ គ្រាន់ តែ ជា ការ តំណាង ដើម្បី ជួយ ធ្វើ ឱ្យ សាច់ រឿង មើល ទៅ កាន់ តែ ពេញលេញ ។

បើជំនឿមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ ពួកគេជ្រើសរើសមានជំនឿ ហើយជឿលើអ្វីដែលពួកគេអាចគិតបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើជំនឿនោះបានបង្កបញ្ហា និងខូចខាតដល់អ្នកដទៃ ។

បន្ទាប់មកប្រើការសំរេចចិត្ត ពិចារណាលម្អិតអំពីមូលហេតុ និងឥទ្ធិពល។ សូមអរគុណដោយស្មោះចំពោះរូបភាព និងព័ត៌មានពីប្រភពជាច្រើនក្នុងឱកាសនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.