គួរអោយស្ដាយ! ពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាលហ៊ានចូលទៅ លេបត្របាក់មាន់ជល់ល្អបំផុតរបស់គាត់ដែលមានតំលៃថ្លៃ..

ហេតុការណ៍បានអោយដឹងថា ពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាលនេះហ៊ានណាស់

ចូលទៅក្នុងទុងចាបលេបត្របាក់មាន់ ពូជជល់ដែលល្អបំផុតរបស់គាត់ ។

ដែលមានតំលៃថ្លៃ គាត់ខំថែរទុកធ្វើពូជ វាបានចូលទៅខាំលេបទៅក្នុងពោះ ឡើងពោងពោះធំ ហើយវាក៏ទៅណាមិនចង់កើត ចុងក្រោយគេចមិនរួច ។


ត្រូវ ដក ថយ មុន នឹង គេច ចេញ យ៉ាង លឿនប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់មាន់មកទាន់

ហើយក៏សំពោង វាតែម្ដងរហូតដល់វា ខ្ចាក់មាន់ចេញពីក្នុងពោះមកវិញ ។

ពស់ថ្លាន់ដ៏ធំនេះ ប្រវែងជាង ៤ម៉ែត្រដែលបាន លេបត្របាក់ មាន់ជល់នោះ ហើយក៏ត្រូវម្ចាស់មាន់ចាប់

ប្រដេញអោយវាចេញទៅ អោយឆ្ងាយដោយមិចធ្វើអីវាទេ គាត់ចាត់ទុកថាជាការទ្វេសប្រហែសរបស់គាត់ចុះ !

តែបើមានលើកក្រោយ គាត់ប្រាកដជាមិចអោយរួចខ្លួនដូចពេលនេះទៀតទេ..!!

គួរអោយស្ដាយជំនួសគាត់ ពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាលហ៊ានចូលទៅ លេបត្របាក់មាន់ជល់ល្អបំផុតរបស់គាត់ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.