អ្នកភូមិរាប់ម៉ឺននាក់! ភ្ញាក់ផ្អើលនាំគ្នាទៅមើលសត្វពស់យក្សមួយក្បាល ផុសចេញមកពីក្រោមស្ពាន (មានវីដេអូ)

ប្រភពស្រុកគេ៖ ភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកភូមិរាប់ម៉ឺននាក់ នាំគ្នាទៅមើលសត្វពស់យក្សមួយក្បាល ផុសចេញមកពីក្រោមស្ពាន

ហេតុការបានបញ្ចាក់អោយដឹងថា មានការភ្ញាក់ខ្លាំងណាស់ ក្រោយពីបានដឹងដំណឹងនេះថា ៖

ផ្អើលអ្នកភូមិរាប់ម៉ឺននាក់ នាំគ្នាទៅមើលសត្វពស់យក្សមួយក្បាល លេចចេញមកពីក្រោមស្ពានមិត្តភាព ២ ម្កុដហាន់នាប្រទេសថៃ យ៉ាងធំ ។

ការភ្ញាក់ផ្អើលនេះមកពី មានគេនិយាយតតគ្នាថាបានពិតជាបានឃើញ សត្វពស់មួយក្បាលយ៉ាងធំ ផុសលើងមកហែលលើទឹក

ប្រហែលជាវាកំពុងស្វែងរកចំណីរបស់វា ហើយក៏បានលឹបទៅវិញទៅ ធ្វើអោយមានការនិយាយពីមួយទៅមួយ

ពេលលឺទៅដល់ អ្នកភូមិក៏ផ្អើលនាំគ្នាទៅចាំមើលព្រោងព្រាត ហើយទោះជារងចាំមើលយូរយ៉ាងណា

ក៏នៅតែមិនបានឃើញ សត្វពស់យក្សនោះផុសលើងចេញមកដែល…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.